แผงเก็บมือถือนักเรียนหน้าห้อง ขจัดปัญหาเด็กเล่นมือถือในห้องเรียน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 มีรายงานว่า คุณครูถวิล สาสุธรรม ครูผู้ชำนาญการประจำโครงการการจัดการเรียนการสอบโดยใช้นวัตกรรมรูปแบบ EIS หรือการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ญ.ว.) เปิดเผยถึงไอเดียการทำแผงผ้าสำหรับเก็บโทรศัพท์มือถือของนักเรียนในระหว่างเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีสมาธิในการเรียนมากขึ้น พบหลังการเริ่มใช้เพียง 2 สัปดาห์ นักเรียนมีความตั้งใจและมีสมาธิในการเรียนเพิ่มขึ้นมาก
โดย คุณครูถวิล เผยว่า การที่นักเรียนนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปภายในห้องเรียน ส่งผลทำให้เด็กนักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน เพราะห่วงที่จะเล่น จึงได้มีการเสนอให้ทางโรงเรียนหาวิธีเก็บโทรศัพท์มือถือก่อนเข้าห้องเรียนดังกล่าว โดยแผงผ้าเก็บมือถือนี้มีลักษณะเรียงกันเป็นชั้น ๆ ตามเลขประจำตัวของนักเรียน
ทั้งนี้ การจัดทำแผงผ้าเก็บมือถือนั้น เริ่มนำร่องใช้เฉพาะนักเรียนในโครงการ EIS ก่อนจำนวน 7 ห้องเรียน ในระดับชั้น ม.1-ม.3 รวมถึงรายวิชาที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนในการสืบค้นข้อมูล ซึ่งหากพบนักเรียนคนใดฝ่าฝืนกฎแอบลักลอบนำเข้าไปใช้ภายในห้องเรียนจะถูกตรวจยึดไว้ 1 เดือนทันที

ภาพและข้อมูลจาก สำนักข่าว INN